Priser
 
Følgende er vejledende priser for anvendelse af foto fra ARC-PIC.COM.
Angivne priser er honorar for anvendelse af et foto i en enkelt publikation. Priser for genoptryk, samme udgivelse på flere sprog o. lign., samt brug af foto der falder udenfor de nedenfor definerede kategorier, skal forhandles.

Der er mulighed for mængderabat ved køb af større partier foto ved samme bestilling.

Bemærk af kunden altid er forpligtiget til at kreditere foto med: ”Fotografnavn"/ARC-PIC.COM

Informationsmateriale:
Skolebøger, faglige bøger og andet med et formidlende formål, rapporter
   Oplag 0-10.000:                   650 kr.
   Oplag 10.000-100.000:          850 kr.
   Oplag over 100.000:            1050 kr.

Redaktionel anvendelse:
Aviser, magasiner, tidsskrifter, uge-, fag-, medlems-, personaleblade m.m.
   Oplag 0-10.000:                   650 kr.
   Oplag 10.000-100.000:          850 kr.
   Oplag over 100.000:            1050 kr.

   Grønlandske aviser:               450 kr.

Kommerciel anvendelse:
Reklamer, annoncer, firma-årsberetninger m.m.
   Oplag 0-10.000:                 1050 kr.
   Oplag 10.000-100.000:        1250 kr.
   Oplag over 100.000:            1550 kr.

Internet og TV:
   Formidlende brug:                500 kr.
   Kommercielt brug op til 2 år: 1000 kr.

Oplysninger om anvendelse uden for den her beskrevne fås ved henvendelse til kontakt@arc-pic.com.